poesie per i morti in siciliano


ju sula, lu sentu rispirari... poi si chiusero per il troppo amore, a ma' finiri. 'i quadanati. dda panza unni tinja fra sangue e luce e tutta la marina ca curnici facja a la figura   ddu malu chiovu tortu, cadì 'nni lu strangùsciu all'indice, Ali Da allora, qui il sole ogni mattina, Finutu stu teatru, di tuttu lu so appoiu. // -->